Pirmadienis - Penktadienis8h- 17h
OfisasLaukų g. 40, Valeravos k., LT-54394 Kauno r.
Apsilankykite mūsų socialiniuose tinkluose

        Gyvulininkystės ir mišraus ūkio tręšimo planai yra privalomi ir rengiami pagal tą patį mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų įsakymą. Nr. D1-367/3D-342 suvestinė redakcija nuo 2021-12-02 iki 2023-12-31.

        Verta pažymėti, jei laikote galvijus ar kitus gyvūnus ir nedirbate žemės, o per metus susidaro 100 tonų ir daugiau mėšlo ir (ar) srutų būtina rašytinė perdavimo ar pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartyje turi būti nurodoma fizinis ar juridinis asmuo, kontaktai, parduodamo mėšlo ar srutų kiekis.

        Vidutinės trąšų normos tikslinamos atsižvelgiant jau į esantį maisto medžiagų kiekį dirvožemyje, dirvožemio pH, granuliometrinę sudėtį, dirvožemio tipologinį vienetą, humuso kiekį, planuojamus auginti žemės ūkio augalus, jų derlių (t/ha), priešsėlį, tręšimą organinėmis trąšomis.

        Tradiciniams ūkiams tręšimo planai nėra privalomi, tačiau siekiant racionaliai naudoti trąšas, saugoti aplinką būtini dirvožemio tyrimai. Dirvožemio tymus rekomenduojama kartoti kas 5 metus. Užsakovas gali pateikti jau turimus dirvožemio tyrimus arba atlikti dirvožemio tyrimą pas mus. Pateikiame orietacines pagrindinių žemės ūkio augalų tręšimo normas  veiklia medžiaga.

Augalai Norma veiklia medžiaga kg/ha
Azoto Fosforo Kalio
Žieminiai javai 50-180 40-90 50-130
Vasariniai javai 35-150 35-85 40-120
Žieminiai rapsai 90-200 70-105 80-155
Vasariniai rapsai 60-190 60-95 55-125
Kukurūzai ž. m. 120-180 60-110 100-170
Kukurūzai grūdams 100-160 60-110 110-180
C. runkeliai 110-190 100-140 140-220
Daugiametės žolės 65-170 50-80 60-130

Trąšų normos koreguojamos atlikus dirvožemio tyrimus, įvertinus maisto medžiagų likutį
dirvožemyje, planuojamus auginti augalus ir jų derlių, dirvožemio granuliometrinę sudėtį ir kt.

        Tai aplinkosauginius reikalavimus atitinkantis laukų tręšimo organinėmis trąšomis planas. Sudarant šį organikos tręšimo planą vadovaujamasi LR Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų įsakymu Nr. D1-367/3D-342 nauja suvestinė redakcija nuo 2021-12-02 iki 2023-12-31 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260167/asr). Pagal šio įsakymo, III skyriaus 23 punktą, asmuo, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį tręšimo planą ir jį vykdyti.

        Pagal šį planą su mėšlu, srutomis ar ganant gyvulius, patenkantis azoto kiekis į dirvą negali viršyti 170 kg/ha per kalendorinius metus. Nurodomi kiekvieno lauko kontrolinių žemės sklypų ir laukų numeriai, planuojamas panaudoti mėšlo ir (ar) srutų kiekis tonomis. Sudaromas tręšimo darbų kalendorinis grafikas, nurodant konkretų tręšimo mėnesį, naudojami ne senesni kaip 3 metų dirvožemio tyrimų duomenys apie mineralinio azoto (Nmin.) ir judriojo P2O5 kiekį tręšiamojo lauko dirvožemyje ir kt.

Augalai Norma veiklia medžiaga kg/ha
Azoto Fosforo Kalio
Žieminiai javai 50-180 40-90 50-130
Vasariniai javai 35-150 35-85 40-120
Žieminiai rapsai 90-200 70-105 80-155
Vasariniai rapsai 60-190 60-95 55-125
Kukurūzai ž. m. 120-180 60-110 100-170
Kukurūzai grūdams 100-160 60-110 110-180
C. runkeliai 110-190 100-140 140-220
Daugiametės žolės 65-170 50-80 60-130

Trąšų normos koreguojamos atlikus dirvožemio tyrimus, įvertinus maisto medžiagų likutį
dirvožemyje, planuojamus auginti augalus ir jų derlių, dirvožemio granuliometrinę sudėtį ir kt.

APIE MUSMAPagra, MB
Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo planų sudarymas, maisto medžiagų žemėlapių sudarymas, kintamos normos žemėlapiai.
SEKITE MUSMūsų socialiniai tinklai
APIE MUSMAPagra, MB
Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo planų sudarymas, maisto medžiagų žemėlapių sudarymas, kintamos normos žemėlapiai.
PASLAUGOSKą mes siūlome?
INFORMACIJANaudingos nuorodos
SEKITE MUSMūsų socialiniai tinklai