Pirmadienis - Penktadienis8h- 17h
OfisasLaukų g. 40, Valeravos k., LT-54394 Kauno r.
Apsilankykite mūsų socialiniuose tinkluose

KOMPETENCIJA

          Agronominis išsilavinimas įgytas 2004 m. Lietuvos žemės ūkio universitete (dabar VDU Žemės ūkio akademija). Iš karto po bakalauro studijų tais pačiais metais pradėta dirbti Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centre (dabar LAMMC). Dirbant LŽI agrocheminių tyrimų centre buvo tęsiamos magistrantūros studijos. 2006 m. įgytas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Kaip tik tuo metu jau buvo skaitmenizuoti dirvožemio tipų ir granuliometrinės sudėties žemėlapiai atsirado jų duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT), anksčiau vadintas duomenų baze. Atsirado galimybė ir būtinybė kvalifikuotai atnaujinti dirvožemio ėminių paėmimo metodiką, išlaikant visus keliamus reikalavimus. Taip įstaigos vadovui pasiūlius mokslai buvo tęsiami doktorantūroje. 2011 m. apginta žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertacija „pH ėminių paėmimo metodai ir duomenų geostatistinė analizė skirtingo reljefo bei genezės dirvožemiuose“.

        Tuo metu svarbu buvo teisingai atnaujinti dirvožemio ėminių paėmimo metodiką nenusižengiant nei vienai dirvožemio ėminių paėmimo taisyklei. T y. Ėminius imti iš vieno to paties dirvožemio tipologinio vieneto, užfiksuoti ėminio paėmimo vietą (GPS naudojimas) ir suvesti visą reikiamą ėminio paėmimo informaciją (ėminio Nr., auginamus žemės ūkio augalus ir kt.). Orientuotis vietovėje padėjo kontrolinių žemės sklypų (KŽS_DR10LT) duomenų rinkinys.

        Laisvalaikis ir atostogos buvo leidžiami tėvo augalininkystės ūkyje. Sukaupta teorinė ir praktinė patirtis padrąsino imtis atsakomybės sprendžiant dirvožemio agrocheminio tyrimo ir tręšimo planų sudarymo klausimus. Taip buvo įsteigta mažoji bendrija „MAPagra“.

Gaminių galerija

APIE MUSMAPagra, MB
Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo planų sudarymas, maisto medžiagų žemėlapių sudarymas, kintamos normos žemėlapiai.
SEKITE MUSMūsų socialiniai tinklai
APIE MUSMAPagra, MB
Dirvožemio ėminių paėmimas, tręšimo planų sudarymas, maisto medžiagų žemėlapių sudarymas, kintamos normos žemėlapiai.
PASLAUGOSKą mes siūlome?
INFORMACIJANaudingos nuorodos
SEKITE MUSMūsų socialiniai tinklai